Ban giám đốc
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Phạm Thúy Ban giám đốc Giám đốc 0903.295.288
2 Vũ Minh Sơn Ban giám đốc Phó giám đốc 0988.844.733
Phòng Đào tạo Ngoại ngữ
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Phạm Thiên Vương Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Trưởng phòng 0368 199 889
2 Đỗ Thị Nhung Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên 0914.841.198
3 Quàng Thị Kiêm Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên 0986.762.418
4 Bùi Thị Hương Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên 0984.270.525
5 Sùng A Thu Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên 01679.018.289
Phòng Đào tạo Tin học
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Phạm Ngọc Châu Phòng Đào tạo Tin học Trưởng phòng 0917.622.992
2 Nguyễn Công Duy Phòng Đào tạo Tin học Trưởng phòng 0988.231.630
3 Nguyễn Mạnh Tuân Phòng Đào tạo Tin học Giáo viên 0977.271.257
4 Phạm Thị Thi Phòng Đào tạo Tin học Giáo viên 0918.660.311
Phòng Hành chính
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Cao Vân Anh Phòng Hành chính Kế toán 0912.419.598
2 Nguyễn Thị Hoa Phòng Hành chính Thủ quỹ 0169.688.1963
3 Cao Thị Phòng Hành chính Nhân viên 0945.044.606
4 Ngô Thị Hương Phòng Hành chính Trưởng phòng 0949.705.555
5 Phạm Thị Vinh Phòng Hành chính Nhân viên 0123.865.9009
6 Hà Huy Giáp Phòng Hành chính Bảo vệ 0916.643.936
7 Nguyễn Văn Bình Phòng Hành chính Bảo vệ 0123.999.1098
8 Đậu Bá Minh Phòng Hành chính Bảo vệ 01229.308.872
9 Đào Thu Mai Phòng Hành chính Thủ quỹ 0946.928.829
Tra cứu cán bộ, giáo viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây