Ban giám đốc
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Phạm Thúy Ban giám đốc Giám đốc 0903.295.288
2 Vũ Minh Sơn Ban giám đốc Phó giám đốc 0988.844.733
Phòng Đào tạo Ngoại ngữ
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Phạm Thiên Vương Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Trưởng phòng 0368 199 889
2 Đỗ Thị Nhung Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên 0914.841.198
3 Quàng Thị Kiêm Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên 0986.762.418
4 Bùi Thị Hương Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên 0984.270.525
5 Nguyễn Thị An Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên 0984330641
6 Nguyễn Thị Loan Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên 0392445329
7 Cà Thị Hoa Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên 0347179922
8 Egesimba Ihuoma Stephanie Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên nước ngoài
9 Ibeh Chimezie Patrick Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên nước ngoài
10 Aissa Sarmen Cabus Heather Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên nước ngoài
11 Rufino Caburnay Angela Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên nước ngoài
12 Munene Kaburu Ernest Lewis Phòng Đào tạo Ngoại ngữ Giáo viên nước ngoài
Phòng Đào tạo Tin học
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Công Duy Phòng Đào tạo Tin học Trưởng phòng 0988.231.630
2 Nguyễn Mạnh Tuân Phòng Đào tạo Tin học Giáo viên 0977.271.257
3 Phạm Thị Thi Phòng Đào tạo Tin học Giáo viên 0918.660.311
Phòng Hành chính
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Cao Vân Anh Phòng Hành chính Kế toán 0912.419.598
2 Cao Thị Phòng Hành chính Nhân viên 0945.044.606
3 Ngô Thị Hương Phòng Hành chính Trưởng phòng 0949.705.555
4 Đậu Bá Minh Phòng Hành chính Bảo vệ 01229.308.872
5 Đào Thu Mai Phòng Hành chính Thủ quỹ 0946.928.829
6 Nguyễn Văn Sơn Phòng Hành chính Bảo vệ 0362740197
Tra cứu cán bộ, giáo viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây