Công khai tài chính

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên thực hiện công khai ngân sách hàng năm đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn công khai ngân sách với đơn vị dự toán ngân sách và các hướng dẫn, quy định khác theo quy định hiện hành...

- Năm 2023:
+ Quyết định số 12/QĐ-NNTH ngày 15/01/2023 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023.
+ Quyết định số 55/QĐ-NNTH ngày 10/4/2023 công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2023.
+ Quyết định số 146/QĐ-NNTH ngày 03/7/2023 công bố công khai dự toán ngân sách quý II năm 2023.

- Năm 2022:
+ Quyết định số 10/QĐ-NNTH ngày 25/01/2022 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022.
+ Quyết định số 37/QĐ-NNTH ngày 10/4/2022 công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2022.
+ Quyết định số 147/QĐ-NNTH ngày 10/7/2022 công bố công khai dự toán ngân sách quý II năm 2022.
+ Quyết định số 246/QĐ-NNTH ngày 10/10/2022 công bố công khai dự toán ngân sách quý III năm 2022.
+ Quyết định số 03/QĐ-NNTH ngày 05/01/2023 công bố công khai dự toán ngân sách quý IV năm 2022.
+ Quyết định số 41/QĐ-NNTH ngày 10/4/2023 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022.
- Năm 2021:
+ Quyết định số 10/QĐ-NNTH ngày 25/01/2022 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022.
+ Quyết định số 32/QĐ-NNTH ngày 20/3/2022 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021.
+ Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính năm 2021.
+ Thông báo 180/TB-NNTH ngày 10/8/2022 V/v công khai mức thu học phí đối với các khoá đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

- Năm 2020:
+ Quyết định số 13/QĐ-NNTH ngày 25/01/2020 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.
+ Quyết định số 16/QĐ-NNTH ngày 10/4/2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020.
- Năm 2019:
+ Quyết định số 251/QĐ-NNTH ngày 10/9/2019 quy định mức thu học phí kể từ năm học 2019-2020.
+ Quyết định số 31/QĐ-NNTH ngày 25/01/2019 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019.
+ Quyết định số 65/QĐ-NNTH ngày 15/4/2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019.


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây