Giáo trình, tài liệu sử dụng tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
 
Số: 233/BC-NNTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Điện Biên, ngày 29 tháng 9 năm 2023
 
BÁO CÁO
V/v sử dụng chương trình, tài liệu dạy học trong việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 
       Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
       Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
       Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học báo cáo các giáo trình, tài liệu dạy học đang được sử dụng tại Trung tâm và tại các đơn vị liên kết như sau:
       1. Ngoại ngữ
       1.1. Tiếng Anh dạy tại Trung tâm
       - Đối tượng là trẻ mầm non từ 3 đến 6 tuổi: Sử dụng bộ tài liệu Touch English - Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vietkindertech. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
       - Đối tượng là học sinh tiểu học:
       + Học sinh lớp 1, 2: Sử dụng bộ tài liệu  First and Friends 2nd Edition 1, 2 - Tác giả Susan Iannuzzi, Nhà xuất bản Oxford University Press UK. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
       + Học sinh lớp 3, 4, 5: Sử dụng bộ tài liệu i-Learn Smart Start Grade 3, 4, 5 - Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; bộ tài liệu Family and Friends Grade 3, 4, 5 - Nhà xuất bản Oxford University Press; bộ tài liệu Get ready for Movers, Flyers 2nd Edition - Nhà xuất bản Oxford University Press; bộ tài liệu 45 ngày xây gốc ngữ pháp từ vựng - Nhà xuất bản Anh Ngữ Ms Hoa Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
       - Đối tượng là học sinh phổ thông (lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12): Sử dụng bộ tài liệu Solutions Grade 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Công ty cổ phần giáo dục Đại Trường Phát. Thực hiện 60 giờ/giáo trình;
       - Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên...: Sử dụng bộ tài liệu tiếng Anh giao tiếp New English File của Nhà xuất bản Oxford với 6 cấp độ (Beginner = A; Elementary = A1 & A2; Pre - Intermediate = B1; Intermediate = B1 & B2; Upper - Intermediate = B2 & C1; Advanced = C2). Thực hiện 270 tiết/giáo trình.
       1.2. Tiếng Anh dạy tại các trường liên kết
       - Đối tượng là học sinh mầm non 4 đến 5 tuổi: Sử dụng bộ tài liệu KIDSEnglish(1) (gồm sách học sinh Student’s Book và sách hoạt động Activity Book) của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Thực hiện 70 tiết/giáo trình;
       - Đối tượng là học sinh lớp 1, lớp 2: Sử dụng bộ tài liệu English Discovery 1, 2(2) - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Thực hiện 70 tiết/giáo trình.
       1.3. Tiếng Lào
       Thực hiện chương trình đào tạo từ 350 đến 600 tiết (tùy yêu cầu thực tế của mỗi lớp học, khoá học). Sử dụng bộ tài liệu tiếng Lào đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sử dụng trong các khóa đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào trước đây tại Trung tâm và các lớp đào tạo tiếng Lào theo Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2016-2020.
       2. Tin học
       Giáo trình Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản gồm 06 mô đun do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học biên soạn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông:
       - Chương trình đào tạo, thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện 120 tiết;
       - Chương trình bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện 60 tiết.
       Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học báo cáo việc sử dụng các chương trình, tài liệu dạy học ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Lào và tin học như trên để các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn./.
       Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- Lưu CM, VT.
GIÁM ĐỐC


Phạm Thuý
             
       (1) Quyết định số 2272/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục Tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.
       (2) Theo kết quả của Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chọn sách giáo khoa cấp trường, tổng hợp kết quả lựa chọn và Quyết định số 534/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên ngày 13/4/2021.

Thực hiện theo quy định, Trung tâm đã lập các Báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo:
Báo cáo số 182/BC-NNTH ngày 11/8/2022;
Báo cáo số 167/BC-NNTH ngày 28/7/2020;
Báo cáo số 139/BC-NNTH ngày 31/5/2019;
Báo cáo số 09/BC-NNTH ngày 09/01/2019;
Báo cáo số 449/BC-NNTH ngày 06/12/2018.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây