Học phí các chương trình đào tạo, bồi dưỡng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
 
Số: 234/TB-NNTH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
             Điện Biên, ngày 29 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v công khai mức thu học phí đối với các khoá đào tạo, bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
         
     Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
     Căn cử Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo công khai mức thu học phí đối với các khoá đào tạo, bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tại thời điểm hiện tại như sau:
TT Chương trình, khoá học Đối tượng Số giờ học, tiết học Học phí/khoá (VNĐ) Ghi chú
1 Tiếng Anh mầm non, tiểu học Học sinh mầm non 4-6 tuổi; Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 48 giờ 1.680.000 100% giáo viên
Việt Nam
2.190.000 50% giáo viên người nước ngoài, 50% giáo viên Việt
2.590.000 100% giáo viên người  nước ngoài (giáo viên Việt trợ giảng)
2 Tiếng Anh phổ thông Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 60 giờ 3.200.000 100% giáo viên người  nước ngoài (giáo viên Việt trợ giảng)
3 Các lớp tiếng Anh giao tiếp khác Học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động     Tuỳ theo yêu cầu thực tế khác nhau mà có phân phối chương trình và mức thu cũng khác nhau
4 Đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng nhận ngoại ngữ tiếng Lào Học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 350 - 600 tiết 3.000.000 Mức thu cũng tuỳ theo khoá học và yêu cầu thực tế khác nhau
5 Bồi dưỡng, ôn tập và  thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản Học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 60 tiết 1.250.000  
6 Đào tạo và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản Học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 120 tiết 1.750.000  
Ghi chú: Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác… theo đơn đặt hàng.
     Trên đây là Thông báo mức thu học phí đối với các khoá đào tạo, bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Mọi cá nhân, tổ chức nếu có nhu cầu hoặc vướng mắc gì vui lòng liên hệ qua số điện thoại: (0215) 3835 126; Email: online@dienbiencflit.edu.vn để trao đổi chi tiết hơn./.
     Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (b/c) ;
- Website, Bảng tin (t/b);
- Lưu VT.
  GIÁM ĐỐCPhạm Thuý
 
 
 Công khai khác:
Thông báo số 234/TB-NNTH ngày 29/9/2023;
Thông báo số 180/TB-NNTH ngày 10/8/2023;
Quyết định số 251/QĐ-NNTH ngày 10/9/2019.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây