Thông báo công khai cam kết chất lượng giáo dục

Số: 181/TB-NNTH              Điện Biên, ngày 10 tháng 8 năm 2022
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên
 
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Tiếng Anh chứng chỉ Tiếng Anh phổ thông, tiếng Anh giao tiếp Tin học Tiếng dân tộc thiểu số
I Điều kiện tuyển sinh   - Học sinh các cấp học từ 4 tuổi trở lên.
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ.
- Học sinh, sinh viên và nhân dân có nhu cầu tìm hiểu, nâng cao trình độ tin học. - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai Châu.
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện   - Tiếng Anh dạy tại Trung tâm:
- Đối tượng là học sinh mầm non: Sử dụng bộ giáo trình Touch English - Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vietkindertech; Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
- Đối tượng là học sinh lớp 1, 2: Sử dụng bộ giáo trình Letter and sound - the alphabet 1, 2, 3, 4; + Reader 1, 2, 3, 4, 5, 6; Phonics 2 - Công ty Vietkindertech. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
- Đối tượng là học sinh lớp 3, 4, 5: Sử dụng bộ giáo Phonics 3,4,5; Phonics reader 3,4,5 - Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vietkindertech. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
Ngoài bộ giáo trình trên, Trung tâm kết hợp đưa vào sử dụng bộ giáo trình i-Learn Smart Start 1, 2, 3, 4, 5 - Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
- Đối tượng là học sinh lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Sử dụng bộ giáo trình Solutions Grade 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thực hiện 90 tiết/cuốn giáo trình;
- Đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên... Sử dụng bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp New English File (Elememtary, Pre-intermediate, Intermediate). Thực hiện 270 tiết/cuốn giáo trình.
 
- Tiếng Anh dạy tại các đơn vị liên kết:
- Đối tượng là học sinh mầm non 3-5 tuổi: Sử dụng chương trình thí điểm “Explore English” quyển 1, 2, 3 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cho phép thực hiện Chương trình thí điểm cho trẻ làm quen với tiếng Anh tại trường Mầm non Rainbow, thành phố Điện Biên Phủ theo Quyết định số 387/QĐ-SGDĐT ngày 18/5/2016. Thực hiện 70 tiết/cuốn giáo trình;
- Đối tượng là học sinh lớp 1, 2: giáo trình English Discover 1, 2 - Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội. Thực hiện 70 tiết/giáo trình.
- Giáo trình Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản gồm 06 mô đun do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học biên soạn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Chương trình đào tạo, thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện 120 tiết.
- Chương trình bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện 60 tiết.
 
- Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng: Sử dụng bộ tài liệu tiếng dân tộc Mông đào tạo cán bộ, công chức trong tỉnh đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kèm theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 22/6/2010.
- Thực hiện từ 350 đến 600 tiết (tùy yêu cầu thực tế của lớp học, có phân phối chương trình kèm theo) do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng trên cơ sở đảm bảo chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế của địa phương; Quyết định số 44/2006/QĐ-BGDĐT ngày 23/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình dạy tiếng mông cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.
 
III Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu thái độ học tập của học viên   - Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm - gia đình và nhà trường;
- Yêu cầu thái độ học tập chuyên cần, nghiêm túc. Có kiểm tra, đánh giá.
- Yêu cầu thái độ học tập chuyên cần, nghiêm túc đảm bảo đáp ứng theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT;   
- Có kiểm tra, đánh giá thi cấp chứng chỉ cuối khoá theo Thông tư liên tịch số 17/2016
- Yêu cầu thái độ học tập chuyên cần, nghiêm túc đảm bảo đáp ứng theo Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT; Văn bản số 2535/SGDĐT-GDTX ngày 21/12/2012;
- Có kiểm tra, đánh giá thi cấp chứng chỉ cuối khoá theo Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT; Văn bản số 2535/SGDĐT-GDTX ngày 21/12/2012
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở cơ sở giáo dục   Theo kế hoạch giảng dạy đảm bảo xây dựng theo phân phối chương trình chuẩn. Theo kế hoạch giảng dạy đảm bảo xây dựng theo phân phối chương trình chuẩn. Theo kế hoạch giảng dạy đảm bảo xây dựng theo phân phối chương trình chuẩn.
V Kết quả hạnh kiểm, học tập, sức khỏe của học viên dự kiến đạt được   Kết quả học tập theo chuẩn cấp độ đầu ra. Kết quả học tập đáp ứng chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Kết quả học tập đáp ứng chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT; Văn bản số 2535/SGDĐT-GDTX ngày 21/12/2012
VI Khả năng học tập tiếp tục của học viên   Học lên các chương trình tiếng Anh khác đáp ứng các chuẩn đầu ra tiếng Anh 6 bậc như A1, A2, B1, B2, C1, C2… Đạt yêu cầu bài thi chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản có thể nâng cao lên chuẩn ứng dụng CNTT nâng cao theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT Có thể tiếp tục học tập nâng cao bổ sung các khoá học tiếng dân tộc chuyên ngành để đáp ứng một số công việc đặc thù.
 
Nơi nhận:
- Website, Bảng tin TT (t/b);
- Lưu VT.
  GIÁM ĐỐC


Phạm Thuý

 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây