Thông báo công khai cam kết chất lượng giáo dục

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
 
Số: 235/TB-NNTH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
             Điện Biên, ngày 29 tháng 9 năm 2023
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên, năm học 2023-2024
 
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Tiếng Anh phổ thông, tiếng Anh giao tiếp và tiếng Lào Tin học
I Điều kiện tuyển sinh - Học sinh các cấp học từ 4 tuổi trở lên.
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ.
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm hiểu, nâng cao trình độ tin học.
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện 1. Tiếng Anh dạy tại Trung tâm:
- Đối tượng là trẻ mầm non từ 3 đến 6 tuổi: Sử dụng bộ tài liệu Touch English - Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vietkindertech. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
- Đối tượng là học sinh tiểu học:
+ Học sinh lớp 1, 2: Sử dụng bộ tài liệu  First and Friends 2nd Edition 1, 2 - Nhà xuất bản Oxford University Press UK. Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
+ Học sinh lớp 3, 4, 5: Sử dụng bộ tài liệu i-Learn Smart Start Grade 3, 4, 5 - Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; bộ tài liệu Family and Friends Grade 3, 4, 5 - Nhà xuất bản Oxford University Press; bộ tài liệu Get ready for Movers, Flyers 2nd Edition - Nhà xuất bản Oxford University Press; bộ tài liệu 45 ngày xây gốc ngữ pháp từ vựng - Nhà xuất bản Anh Ngữ Ms Hoa Thực hiện 48 giờ/giáo trình;
- Đối tượng là học sinh phổ thông (lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12): Sử dụng bộ tài liệu Solutions Grade 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Công ty cổ phần giáo dục Đại Trường Phát. Thực hiện 60 giờ/giáo trình;
- Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên...: Sử dụng bộ tài liệu tiếng Anh giao tiếp New English File của Nhà xuất bản Oxford với 6 cấp độ (Beginner = A; Elementary = A1 & A2; Pre - Intermediate = B1; Intermediate = B1 & B2; Upper - Intermediate = B2 & C1; Advanced = C2). Thực hiện 270 tiết/giáo trình.
2. Tiếng Anh dạy tại các đơn vị liên kết:
- Đối tượng là học sinh mầm non 4 đến 5 tuổi: Sử dụng bộ tài liệu KIDSEnglish  (gồm sách học sinh Student’s Book và sách hoạt động Activity Book) của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Thực hiện 70 tiết/giáo trình;
- Đối tượng là học sinh lớp 1, lớp 2: Sử dụng bộ tài liệu English Discovery 1, 2  - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Thực hiện 70 tiết/giáo trình.
3. Tiếng Lào:
Thực hiện chương trình đào tạo từ 350 đến 600 tiết (tùy yêu cầu thực tế của mỗi lớp học, khoá học). Sử dụng bộ tài liệu tiếng Lào đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sử dụng trong các khóa đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào trước đây tại Trung tâm và các lớp đào tạo tiếng Lào theo Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2016-2020.
- Giáo trình Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản gồm 06 mô đun do Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học biên soạn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Chương trình đào tạo và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản thực hiện 120 tiết.
- Chương trình bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản thực hiện 60 tiết.
 
III Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu thái độ học tập của học viên - Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm - gia đình và nhà trường; giữa Trung tâm – cơ quan hoặc đối tác liên kết;
- Yêu cầu thái độ học tập chuyên cần, nghiêm túc. Có kiểm tra, đánh giá.
- Yêu cầu thái độ học tập chuyên cần, nghiêm túc đảm bảo đáp ứng theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT;   
- Có kiểm tra, đánh giá thi cấp chứng chỉ theo TT liên tịch 17
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở cơ sở giáo dục Theo kế hoạch giảng dạy đảm bảo xây dựng theo phân phối chương trình chuẩn. Theo kế hoạch giảng dạy đảm bảo xây dựng theo phân phối chương trình chuẩn.
V Kết quả hạnh kiểm, học tập, sức khỏe của học viên dự kiến đạt được Kết quả học tập theo chuẩn cấp độ đầu ra. Kết quả học tập đáp ứng chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
VI Khả năng học tập tiếp tục của học viên - Tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 và trẻ em mẫu giáo làm quen tiếng Anh giúp hình thành và phát triển chủ yếu hai kỹ năng là nghe và nói trong các ngữ cảnh và các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, giúp các em tự tin khi bước vào học tiếng Anh từ lớp 3.
- Các chương trình tiếng Anh khác giúp người học có khả năng học lên các chương trình tiếng Anh khác cao hơn và đáp ứng các chuẩn đầu ra tiếng Anh 6 bậc như A1, A2, B1, B2, C1, C2…
- Tiếng Lào: Có thể tiếp tục học tập nâng cao bổ sung các khoá học tiếng Lào nâng cao hoặc tiếng Lào chuyên ngành để đáp ứng một số công việc đặc thù.
Đạt yêu cầu bài thi chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản có thể nâng cao lên chuẩn ứng dụng CNTT nâng cao theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
 
Nơi nhận:
- Website, Bảng tin TT (t/b);
- Lưu VT.
 
GIÁM ĐỐC


Phạm Thuý

Các công khai khác:
Thông báo số 235/TB-NNTH ngày 29/9/2023
Thông báo số 181/TB-NNTH ngày 10/8/2022

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây