I-Learn Smart Start Level 3

  • Nghe:
+ Nghe hiểu và làm theo những chỉ dẫn đơn giản.
+ Nghe và trả lời các câu hỏi đơn giản về các chủ đề trong Chương trình.
+ Nghe hiểu các đoạn hội thoại, độc thoại ngắn, cấu trúc đơn giản khoảng 30 - 40 từ về các chủ đề trong Chương trình.
+ Nghe hiểu nội dung chính các câu chuyện ngắn rất đơn giản về các chủ đề quen thuộc (có trợ giúp)
  • Nói:
+ Nói các câu chỉ dẫn và đề nghị; khởi đầu và trả lời những câu lệnh đơn giản trong và ngoài lớp học.
+ Hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản về những chủ đề quen thuộc như bản thân, gia đình, trường học…
+ Nói về một số chủ đề trong Chương trình (có sự trợ giúp).
  • Đọc:
+ Đọc những đoạn văn bản ngắn, đơn giản đã được chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc như bạn bè, gia đình, nhà trường, …
+ Đọc hiểu các đoạn văn bản ngắn, đơn giản khoảng 30 - 40 từ về các chủ đề quen thuộc.
+ Ðọc hiểu các thông điệp ngắn, đơn giản trên bưu thiếp; các chỉ dẫn ngắn, đơn giản.
  • Viết:
+ Viết các cụm từ, câu đơn giản về các chủ đề quen thuộc như bản thân, gia đình, trường học, bạn bè, …
+ Viết các đoạn văn bản ngắn, đơn giản khoảng 20 - 35 từ (có gợi ý) về các chủ đề quen thuộc.
+ Viết hoặc điền thông tin vào biểu bảng đơn
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây